Great Wall Hiking
Great Wall Hiking
Lifetime Great Wall Experience Creator Since 2009

9 Day Hiking Tours

GWPA91 : Intrepid Great Wall Hiking: Nine-day Shanhaiguan to Beijing

Trip name: Intrepid Great Wall Hiking: Nine-day Shanhaiguan to Beijing
Trip code: GWPA91
Trip length: 9 days
Hiking sections: Laolongtou, Jiaoshan, Dongjiakou, Pingdingyu, Banchangyu, Shibeigou, Jielingkou, Gubeikou, JinshanlingSimatai West, JiankouMutianyu, Huanghuacheng, Xishuiyu
Hiking duration: 1 hour on Day 1, 5 hours on Day 2, 5 hours on Day 3, 5 hours on Day 4, 5 hours on Day 6, 3 hours on Day 7, 5 hours on Day 8, 4 hours on Day 9
Best time to go: Late March to early November
Physical rating: ★★★★★Strenuous
Departure: Your selected date, start and finish in Beijing, all year round